INFORMARE

Cine suntem

Asociatia Clubului de Dans Sportiv Pas în Doi este companie specializată în activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

Asociatia Clubului de Dans Sportiv Pas în Doi, are sediul central în Strada Brasov 19, Sect 6, Bucuresti, Jud. Bucuresti, Telefon: +40721494755, http://pasindoi.ro/; e-mail: contact@pasindoi.ro

Asociatia Clubului de Dans Sportiv Pas în Doi, colectează date în multe modalități și pe mai multe căi: atunci când ne contactați pe email, atunci când ne vizitați website-ul, atunci când completați un formular de contact, atunci când completați o cerere de înscriere. Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre.

 Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Asociatia Clubului de Dans Sportiv Pas în Doi prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă putea contacta cu referire la înscrierea in cadrul Asociatiei Clubului de Dans Sportiv Pas în Doi, precum si pentru a va transmite raspuns solicitarii dumneavoastra.

Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop.

Datele dvs. colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către entități precum autorități publice competente etc. pentru a putea soluționa solicitarea dvs.

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. strict pentru perioada necesară soluționării solicitării dvs., precum și pentru a face dovada modului de soluționare ulterior, de pildă, în situația unei acțiuni de control din partea autoritatilor competente.

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a da curs cererii dvs. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa societății noastre la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.